Sahitya Sanskriti Faculty

2. Sahitya Sanskriti Faculty                                                 

             (i)  Department of Puranetihasa                                

                        (a) Prof. Ashutosh Mishra                          Professor

                                                                 

            (ii) Department of Sahitya                                         

                        (a)  Dr. Vijay Kumar Pandey                      Associate Professor

                         

            (iii) Department of Prachina Rajashastra-Arthashastra  

                        (a) Dr. Dinesh Kumar Garg                        Associate Professor