Programs offered

        

           

शास्त्री आचार्य विद्यावारिधि
ऋग्वेद ऋग्वेद  
शुक्लयजुर्वेद शुक्लयजुर्वेद
कृष्णयजुर्वेद कृष्णयजुर्वेद
सामवेद सामवेद
अथर्ववेद अथर्ववेद
वेदनैरूक्तप्रक्रिया वेदनैरूक्तप्रक्रिया
पौरोहित्य पौरोहित्य
नव्यव्याकरण नव्यव्याकरण
प्राचीनव्याकरण प्राचीनव्याकरण
गणित गणित
फलितज्यौतिष फलितज्यौतिष
सिद्धान्तज्यौतिष सिद्धान्तज्यौतिष
धर्मशास्त्र धर्मशास्त्र
साहित्य साहित्य
पुराणेतिहास पुराणेतिहास
प्राचीनराजशास्त्रार्थशास्त्र प्राचीनराजशास्त्रार्थशास्त्र
प्राचीनन्यायवैशेषिक प्राचीनन्यायवैशेषिक
नव्यन्याय नव्यन्याय
पूर्वमीमांसा पूर्वमीमांसा
शांकरवेदान्त शांकरवेदान्त
रामानुजवेदान्त रामानुजवेदान्त
मध्ववेदान्त मध्ववेदान्त
निम्बार्कवेदान्त निम्बार्कवेदान्त
गौडीयवेदान्त गौडीयवेदान्त
बल्लभवेदान्त बल्लभवेदान्त
रामानन्दवेदान्त रामानन्दवेदान्त
शक्तिविशिष्टाद्वैतवेदान्त शक्तिविशिष्टाद्वैतवेदान्त
दर्शन दर्शन
तुलनात्मकधर्म तुलनात्मकधर्म
तुलनात्मकदर्शन तुलनात्मकदर्शन
सांख्ययोग सांख्ययोग
आगम आगम
योगतन्त्र योगतन्त्र
बौद्धदर्शन बौद्धदर्शन
जैनदर्शन जैनदर्शन
प्राकृत एवं जैनागम प्राकृत एवं जैनागम
पालि पालि
संस्कृतविद्या संस्कृतविद्या
भाषाविज्ञान भाषाविज्ञान