सत्र 2022-23 हेतु स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत (टेबलेट/स्मार्टफोन योजना) महाविद्यालय के प्रवेशित डाटा को अपलोड/प्रमोट करने सम्बन्धी अत्यावश्यक सूचना

सत्र 2022-23 हेतु स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत (टेबलेट/स्मार्टफोन योजना) महाविद्यालय के प्रवेशित डाटा को अपलोड/प्रमोट करने सम्बन्धी अत्यावश्यक सूचना

Updated On: 07-07-2023